Plan linii sporządzony wg stanu na dzień 23.04.2012 r.

Informacje o zmianach przebiegów linii KZK GOP dostępne są na stronie rozklady.kzkgop.pl

Wykonanie planu: Wydawnictwo Kartograficzne PGK Sp. z o.o. na zamówienie KZK GOP i MZKP